Wilpse Lezingen

Onder de  naam “Wilpse Lezingen”  vinden  in de Dorpskerk  regelmatig lezingen plaats over onderwerpen die in de samenleving  discussie oproepen en om stellingname vragen. De bijeenkomsten zijn een podium voor gesprek en meningsvorming voor belangstellenden uit de Stedendriehoek Deventer, Zutphen, Apeldoorn.

Dat de bijeenkomsten in ons kerkgebouw plaatsvinden, betekent niet dat religie het enige vertrekpunt voor meningsvorming en oordeel is. Een onderwerp of thema moet raakvlakken hebben met maatschappij, ethiek en/of geloof.

Discussies zijn open maar niet waardevrij.

Bekijk voor lezingen die nog gepland staan ons programma.