Terug

Antropoceen en Klimaatpolitiek

Wilpse Lezing – Marianne Thieme

06.03.19

20:00 uur

5,00

Op donderdag 7 maart 2019 om 20.00 uur vindt in de Dorpskerk van Wilp weer een Wilpse Lezing plaats. Op deze avond spreekt de gedreven politicus:  Marianne Thieme; partijleider en fractievoorzitter Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer.

Klimaatpolitiek: kijken met andere ogen !
‘het belang van idealisme in een cynische wereld’

Klimaatspijbelen zal geen gril blijken te zijn. Opwarming van de aarde, afnemende biodiversiteit, overbelasting van het milieu en grenzeloos grondstoffenverbruik dwingen tot bezinning op en verandering van onze leefwijze. Bezinning op de rol en de plaats van de mens binnen het ecosysteem is cruciaal bij het vinden van een nieuw en duurzaam evenwicht. De broodnodige omschakeling biedt nieuwe kansen, maar veroorzaakt ook pijn en roept weerstand op. In de politiek moeten de komende periode knopen worden doorgehakt. Economische motieven lijken vooralsnog het zwaarst te wegen.

Marianne Thieme benadert het vraagstuk breder: ze vestigt onze aandacht op de verliezers binnen het ecosysteem en de factoren die de natuurlijke balans verstoren. Ze benadrukt dat we moeten beseffen dat beleid en maatregelen in zichzelf ongemak en pijn meedragen. Dat is niet voor het eerst. Zij trekt parallellen met de maatschappelijke emancipatiestrijd van achtergestelde groepen in voorgaande eeuwen. Om problemen helder te krijgen schuwt haar partij ongemakkelijke stellingname en confrontatie soms niet. “Voor de Partij voor de Dieren zijn schurende acties niet te vermijden”, betoogt ze in haar laatste boek Groeiend verzet.

Mr. Marianne Thieme (1972) studeerde Rechten aan de Sorbonne en de Erasmus Universiteit. Zij is een van de oprichters van de ‘Partij voor de Dieren’ en nu fractievoorzitter in de Tweede Kamer.

 

Toegangsprijs: € 5,00 (incl. een kop koffie of thee bij binnenkomst)

Reserveren: via wilpselezingen@gmail.com . Uw reservering blijft geldig tot 15 minuten voor aanvang.

Kaarten verkrijgbaar bij Boekhandel Oonk te Twello en op de avond zelf in de kerk.

De kerk is open vanaf 19.15 u. Er is een boekentafel verzorgd door boekhandel Oonk.