Terug

Wilpse Lezing

Herman Wijffels: Duurzaamheid als opgave

13.11.17

20.00 uur

5,00

 

Leven in het Antropoceen

Prof. dr. Herman Wijffels – econoom, bankier, oud-informateur, bewindvoerder Wereldbank,  hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke verandering –  heeft zich ontwikkeld tot een geëngageerd pleitbezorger voor verantwoord omgaan met wat de aarde is en wat die ons biedt. In tweeëneenhalve eeuw is de wereldbevolking gegroeid van 1 naar meer dan 7 miljard: onze wijze van leven en werken overschrijdt ruimschoots het draagvermogen van de aarde.

In zijn lezing “Leven in het Antropoceen”  onderzoekt Herman Wijffels vragen als:

  • Wat noem je in deze context “goed leven”?
  • Welke waarden zijn daarin leidend?
  • Welke verantwoordelijkheden dragen we collectief én individueel?

Welke benadering we ook kiezen:
De grondslag  moet –naar het oordeel van Herman Wijffels- worden gevormd door een waardensysteem waarin harmonie tussen mens en aarde centraal staat. Een culturele opgave, waarmee ieder in zijn  dagelijks handelen te maken heeft!  Zijn adagium: niet uitsluiten, maar permanent zoeken naar verbindingen. Of het nu gaat om de politiek, de financiële wereld, de agrarische sector of het bedrijfsleven, alle delen in dezelfde verantwoordelijkheden.

Toegangsprijs: € 5,00 (incl. een kop koffie of thee bij binnenkomst).

Kaarten:
Reserveren tot 10 november a.s. via wilpselezingen@gmail.com
Verkrijgbaar bij Boekhandel Oonk te Twello en op de avond zelf in de kerk.

De kerk is open vanaf 19.15 u. Er is een boekentafel.

Onder de noemer Wilpse Lezingen biedt de Stichting Behoud Dorpskerk Wilp geïnteresseerden in de Stedendriehoek, Apeldoorn-Deventer-Zutphen een podium voor gesprek en discussie over actuele thema`s op het snijvlak van maatschappij, ethiek en geloof. De discussies zijn open, maar niet waardevrij.