Prof. Peter Nissen

14 april 2015

Religie, Geweld en Tolerantie

In het verlengde van zijn Comenius-lezing 2015  gaat Peter Nissen in op de factoren die bepalen of binnen religie vredeskrachten dan wel geweldstendensen de overhand krijgen.  Dat religie beide kiemen in zich draagt behoeft helaas geen betoog. De spreker analyseert welke omstandigheden en voorwaarden een rol spelen en zal parallellen trekken tussen het verleden en onze tijd.

Prof. Peter Nissen is hoogleraar kerkgeschiedenis en spiritualiteitsstudies aan de (katholieke) Radbouduniversiteit te Nijmegen. Hij is verbonden aan de (oecumenische) studentenparochie en sinds 2010  ‘vriend’  van de Remonstrantse Broederschap. Op 21 maart 2015 zal hij de Comeniuslezing houden in de Grote Kerk van Naarden Vesting.

Zijn talrijke publicaties, columns en voordrachten getuigen van een kritische visie op kerkelijke organisaties en instituties en zijn een pleidooi voor persoonlijke ruimte m.b.t. religie en spiritualiteit. Peter Nissen wordt door omroepen en journalistiek graag bevraagd in kwesties van kerk en religie.