Prof. dr. Paul Scheffer

7 maart 2016

Globalisering en grenzen;  Populisme en democratie

Als schrijver, publicist en hoogleraar is Paul Scheffer gewend ingewikkelde vraagstukken helder te verwoorden.

Een politiek denker voorbij de waan van de dag
De partijprogramma’s voor de verkiezingen van 15 maart tonen sterk afwijkende, soms tegengestelde doelen. Begrippen als links, rechts, conservatief en progressief dekken hun traditionele lading niet meer. Van nepnieuws, trollen en misleidende formuleringen wordt in de campagnes gretig gebruik gemaakt. Instituties als parlement en rechterlijke macht moeten het ontgelden.

Democratie vereist stabiel draagvlak
Heeft onze partijgebonden vertegenwoordigende democratie nog toekomst? Welke waarden liggen onwrikbaar aan de basis van onze samenleving? Is er economisch een houdbare en duurzame koers mogelijk die recht doet aan zowel hart als verstand? Waarom moet je bij het immigratievraagstuk onderscheid maken tussen mensenrechten en burgerrechten? Wat zijn effecten van populisme of globalisering op onze open samenleving?
Paul Scheffer heeft via zijn boeken en talrijke publicaties (o.a. ‘Het multiculturele drama’ en ‘Land van aankomst’) een helder beeld ontwikkeld over gevolgen en problemen van immigratie. In zijn boek ‘De vrijheid van de grens’ (april 2016) laat hij zien waarom stabiele regulerende grenzen onmisbaar zijn wanneer je als samenleving je verworvenheden overeind wilt houden.