Privacy verklaring

Privacyverklaring
Stichting Behoud Dorpskerk Wilp (SBDW)(“wij”) hecht belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw gegevens met de grootst mogelijke zorg en conform de privacywetgeving. Ook houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens
Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:
·         Naam, adres en woonplaats;
·         Telefoonnummer en e-mailadres;
·         Bezoekhistorie

Doeleinden
De bovenstaande persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor de volgende doeleinden:
·         Het verwerken van uw kaartreservering;
·         Om u te informeren over onze producten of diensten en wijzigingen daarin;
·         Het vastleggen en analyseren van uw bezoek;
·         Het beantwoorden van uw vragen of klachten;
·         De uitvoering of toepassing van wetten.

Grondslag
Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van het uitvoeren van een overeenkomst en op grond van een gerechtvaardigd belang.

Ontvangers
Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met onze medewerkers voor zover zij uw gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun vrijwilligers functie.Wij geven uw persoonsgegevens nooit aan anderen door voor commerciële doeleinden.Derde partijen die namens ons uw persoonsgegevens verwerken doen dat altijd uitsluitend volgens onze opdracht. Zij zijn verplicht uw persoonsgegevens geheim te houden en na gebruik te vernietigen.

Beveiliging
Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Met dienstverleners die persoonsgegevens namens ons verwerken sluiten we overeenkomsten waarin wij hen verplichten om deze maatregelen ook te treffen.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking.

Recht op inzage, correctie en verzet
U kunt altijd inzage vragen in uw gegevens of deze laten corrigeren. Hebt uw bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens of wilt u niet langer informatie van SBDW ontvangen, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Indien u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies
Onze website maakt géén gebruik van cookies om informatie te verzamelen over uw websitebezoek.

Wijzigingen
Wij kunnen dit privacy beleid aanpassen en raden u aan om deze pagina zo nu en dan te raadplegen om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op: 1 augustus 2018.

Vragen, feedback en klachten
Uw vragen en opmerkingen met betrekking tot ons privacy beleid zijn welkom. Hiervoor kunt u op werkdagen bellen naar 06 16595451.  Of u kunt een e-mail sturen naar welkom@dorpskerkwilp.nl

De Stichting Behoud Dorpskerk Wilp is begin 2013 opgericht en heeft de Culturele ANBI status. De stichting biedt de monumentale dorpskerk aan als podium waar een levendig aanbod van kunst, cultuur en historie kan groeien en bloeien. Bovendien moet de kerk een plek zijn waar dorpsbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast staan wij voor de opdracht om nieuwe inkomsten te genereren door verhuur en zakelijke dienstverlening.  Alle opbrengsten zijn bestemd voor instandhouding van het monument. De kerk is eigendom van de Protestantse Gemeente die er maandelijks nog een dienst houdt.

Correspondentie-adres:
Stichting Behoud Dorpskerk Wilp
Kerkstraat 35, 7384 AS Wilp

KvK 57595356

1 oktober 2018