Naber Orgel

De Stichting Monumentale Orgels Voorst (SMOV), opgericht in 2000, zette zich in voor het behoud van vijf monumentale Naber-orgels in de gemeente Voorst. SMOV heeft samen met de kerkenraad in 2010 onze dorpskerk weer voorzien van een Naber-orgel: het zesde Naber-orgel binnen de gemeente Voorst.

In de grote Lebuïnuskerk in Deventer lag vanaf 1996 een gedemonteerd Naber-orgel uit 1853 opgeslagen, dat afkomstig was van de inmiddels gesloten Evangelisch-Lutherse Kerk in de Smedenstraat in Deventer.

Om het orgel in onze dorpskerk te kunnen plaatsen, moest het niet alleen worden gerestaureerd en gereconstrueerd. Er moest een nieuw balkon op zuilen boven de ingang van de kerkzaal worden gebouwd, de herenbanken moesten worden verplaatst en de centrale verwarming vernieuwd. In totaal zijn de kerkenraad en de SMOV, samen met sponsors en subsidiegevers, erin geslaagd de voor dit project benodigde € 325.000 bijeen te brengen. Het bouwproces en het projectresultaat zijn door Ed Stol vakkundig vastgelegd in het boek Het volmaeckste maecksel deel II. ISBN 978-90-76859-39-2

In 2010 gaven Canadezen, die in de oorlog het orgel kapot hadden geschoten, een gift die er mede voor zorgde dat er een nieuw orgel geplaatst kon worden in Wilp.

Dé plek voor feesten, evenementen en cultuur