Financieel jaarverslag 2019

balans en resultatenrekening SBDW 2019 a