Dr. Jan Terlouw

24 november 2015

Politiek en Integriteit

In politiek en bestuur lijkt het integere handelen minder vanzelfsprekend te worden. Parallel daaraan ontwikkelt zich de discussie over het a-morele handelen in bestuurlijke sectoren
van samenleving en economie. Naast “klassieke verleidingen” als uiteenlopende vormen van corruptie en het gebruik van voorkennis zien we het probleem van toenemende druk vanuit media en pressiegroepen op landelijke en lokale bestuurders. Leidt dat tot versluiering van “lastige” standpunten of de suggestie van makkelijke (schijn)oplossingen? Staat integriteit ook hier ter discussie?

Op uitnodiging van Wilpse Lezingen onderzoekt dr. Jan Terlouw in zijn inleiding oorzaken en gevolgen van deze verschuivingen. Hij zal daarbij ook putten uit zijn eigen ervaringen als
wetenschapper, politicus, bestuurder en schrijver.

Na de pauze is er ruime gelegenheid tot gedachtewisseling en discussie.

 

Wilpse Lezingen