De stichting

De Stichting Behoud Dorpskerk Wilp is begin 2013 opgericht en heeft de Culturele ANBI status. De stichting biedt de monumentale dorpskerk aan als podium waar een levendig aanbod van kunst, cultuur en historie kan groeien en bloeien. Bovendien moet de kerk een plek zijn waar dorpsbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast staan wij voor de opdracht om nieuwe inkomsten te genereren door verhuur en zakelijke dienstverlening.  Alle opbrengsten zijn bestemd voor instandhouding van het monument. De eigendom van de kerk is 1 januari 2021 door de Protestantse Gemeente overgedragen aan onze stichting. Zij zullen er nog steeds hun maandelijkse dienst blijven houden.

Onze passie, waar wij voor gaan
Ons hart klopt voor die dorpskerk, die generaties lang liefdevol bewaard en verzorgd is. Die plek waar eeuwenlang de verhalen samen kwamen.

De stichting
– wil dit monument met bezieling doorgeven aan onze culturele erfgenamen;
– wil in Wilp actief mee helpen mooie en beleveniswaardige dingen te laten gebeuren;
– gelooft in de kracht van kleine gemeenschappen;
– gáát als vrijwilligersorganisatie voor gezond ondernemerschap.

Het stichtingsbestuur
Timo Westra (voorzitter)
Freek Velthorst (penningmeester/secretaris)

KvK 57595356

Correspondentie-adres:
Stichting Behoud Dorpskerk Wilp
Kerkstraat 35, 7384 AS Wilp

welkom@dorpskerkwilp.nl  

Hierbij een film over onze vrijwilligers:

 

Financieel jaarverslag 2019