Prof. dr. Herman Wijffels

14 november 2017

Duurzaamheid als culturele opgave.  Leven in het Antropoceen

Prof. dr. Herman Wijffels – econoom, bankier, oud-informateur, bewindvoerder Wereldbank,  hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke verandering –  heeft zich ontwikkeld tot een geëngageerd pleitbezorger voor verantwoord omgaan met wat de aarde is en wat die ons biedt. In tweeëneenhalve eeuw is de wereldbevolking gegroeid van 1 naar meer dan 7 miljard: onze wijze van leven en werken overschrijdt ruimschoots het draagvermogen van de aarde.

In zijn lezing “Leven in het Antropoceen”  onderzoekt Herman Wijffels vragen als:

Wat noem je in deze context “goed leven”?
Welke waarden zijn daarin leidend?
Welke verantwoordelijkheden dragen we collectief én individueel?
Welke benadering we ook kiezen:
De grondslag  moet –naar het oordeel van Herman Wijffels- worden gevormd door een waardensysteem waarin harmonie tussen mens en aarde centraal staat. Een culturele opgave, waarmee ieder in zijn  dagelijks handelen te maken heeft!  Zijn adagium: niet uitsluiten, maar permanent zoeken naar verbindingen. Of het nu gaat om de politiek, de financiële wereld, de agrarische sector of het bedrijfsleven, alle delen in dezelfde verantwoordelijkheden.